<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     36  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3410900249154  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110018  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กิติยากรณ์  
 นามสกุล :     คำูเวียง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     kitiyakorn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     khamphuwiang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     06/02/2525  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     29  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ศรีธาตุ  
ตำบล/แขวง :     จำปี  
รหัสไปรษณีย์ :     41230  
โทรศัพท์ :     0918378272  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0918378272  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912