<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     33  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1409901132899  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906120054  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วิมลรัตน์  
 นามสกุล :     ก้อนทอง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wimonrat  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Konthong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     02/03/2537  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     11  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     นากลาง  
ตำบล/แขวง :     เก่ากลอย  
รหัสไปรษณีย์ :     39350  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0633689772  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912