<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2559 (รหัส 59)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     6  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1409901559671  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     5906110010  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ชริดา  
 นามสกุล :     ชาญจระเข้  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Charida  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chanchorakhe  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     11/09/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     97  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     ��ูเวียง  
ตำบล/แขวง :     หว้าทอง  
รหัสไปรษณีย์ :     40150  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0631523927  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912