<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     35  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1431000086041  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110007  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ปิยัทร  
 นามสกุล :     พลวิเศษ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Piyapat  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phonwiset  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     26/12/2539  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     7  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     บึงกาฬ  
อำเภอ :     ปากคาด  
ตำบล/แขวง :     นากั้ง  
รหัสไปรษณีย์ :     38190  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0997598138  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912