<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     43  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419901719245  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110035  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     พรรณรินทร์  
 นามสกุล :     ชาบรรทม  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pannarin  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chabanthom  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     09/10/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     85  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ประจักษ์ศิลปาคม  
ตำบล/แขวง :     ห้วยสามพาด  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0986143633  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912