<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     46  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1960300046065  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120017  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ซากีนา  
 นามสกุล :     มะแซ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Sakina  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Masae  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     12/05/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     128  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     กาฬสินธุ์  
อำเภอ :     ท่าคันโท  
ตำบล/แขวง :     ยางอู้ม  
รหัสไปรษณีย์ :     46190  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0937182189  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912