<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     33  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419901796100  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110008  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ปรางทิพย์  
 นามสกุล :     จงเห็นกาง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Prangthip  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Jonghenklang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     24/09/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     117  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมืองอุดรธานี  
ตำบล/แขวง :     บ้านตาด  
รหัสไปรษณีย์ :     41000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0982239233  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912