<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     39  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419901798242  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110025  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     แพรวพราว  
 นามสกุล :     รู้บุญ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Praewpraw  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Roobun  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     26/092541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     326  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ไชยวาน  
ตำบล/แขวง :     หนองหลัก  
รหัสไปรษณีย์ :     41290  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0909549582  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912