<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     37  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430100153717  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110013  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สุัสสร  
 นามสกุล :     ชูรัตน์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Supadsorn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Choorat  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     21/6/2536  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     50  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองคาย  
อำเภอ :     สระใคร  
ตำบล/แขวง :     บ้านฝาง  
รหัสไปรษณีย์ :     43100  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0653970779  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912