<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     42  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410900110362  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110029  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     มิ่งกมล  
 นามสกุล :     รินทะรักษ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Mingkamon  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Rintharak  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     11/04/2538  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     136  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ศรีธาตุ  
ตำบล/แขวง :     หัวนาคำ  
รหัสไปรษณีย์ :     41230  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0621606824  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912