<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     36  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410900120341  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110012  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     จรูญวรรณ  
 นามสกุล :     พร้อมใจ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Charoonwan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Promjai  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/04/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     274  
 หมู่ที่ :     12  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ศรีธาตุ  
ตำบล/แขวง :     หัวนาคำ  
รหัสไปรษณีย์ :     41230  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0630060838  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912