<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     32  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411600035307  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120045  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     หนึ่งฤทัย  
 นามสกุล :     บุญเรือง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nyngrutai  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Boonruang  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     01/03/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     299  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     กุดดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     0908585965  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     -  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912