<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     18  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1420100108851  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110027  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นลินี  
 นามสกุล :     มะลิเวิน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nalinee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Malivern  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     26/12/2535  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     38  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     ศรีชมชื่น  
 ถนน :     เลย-ไร่ทาม  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมืองเลย  
ตำบล/แขวง :     น้ำสวย  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0862270453  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912