<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     40  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430400096131  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110058  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กันตสิริ  
 นามสกุล :     แพงสุข  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kantasiri  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phaengsuk  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     15/08/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     214  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองคาย  
อำเภอ :     รัตนวาปี  
ตำบล/แขวง :     รัตนวาปี  
รหัสไปรษณีย์ :     43120  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0637858743,0841105107  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912